• Durant l’any passat, les estadístiques sobre les visites al Museu de la Mar de Peníscola desvetlen un interés creixent per part dels centres educatius. Concretament, l’any passat més de 1500 escolars van visitar les instal·lacions d’un total de 58 centres de tota la província de Castelló.

En els 21 anys del museu, la mitjana de col·legis que l’han visitat se situa en 48, xifra molt similar a la registrada el 2017 (50 centres) el creixement de la qual l’any passat suposa un 11%.

Des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Peníscola s’ha destacat també l’increment de peticions per recórrer el museu mitjançant una visita guiada; tant per part de grups d’entitats culturals, com per grups que organitzen els mateixos hotels de la localitat.

Sumant les dades de 2018, que se situen al voltant de la mitjana anual, sense increment significatiu, el total de visitants al museu des de l’obertura frega els 1,7 milions de visitants

La gestió de qualitat en el museu

El 2018, en el marc de la iniciativa estatal per comptar amb un diagnòstic del nivell de qualitat de museus, el Museu de la Mar de Peníscola, juntament amb quatre museus més de la província, ha participat en un procés d’avaluació impulsat per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola. A més, l’any passat, aquest Centre Blau, Aula de Mar i Centre SICTED, ha renovat les seues certificacions i ha revalidat els guardons de qualitat un any més, “la qual cosa demostra que la millor contínua dona bons resultats i dona fe del nostre esforç per seguir treballant a millorar els nostres indicadors de qualitat” ha explicat la regidora de Cultura, Raquel París.

El Museu de la Mar és una de les visites obligades de Peníscola per a tot aquell interessat a conéixer la tradició i la cultura marinera i la importància de l’activitat pesquera en el municipi, la seua història i com aquesta ha influït en el desenvolupament de la ciutat.

Segueix sent el públic familiar el que visita el museu en un percentatge més elevat, i de procedència fonamentalment nacional. D’altres nacionalitats, destaquen les visites de turistes francesos, alemanys i d’Europa oriental; també un petit percentatges de turisme britànic, asiàtic i americà.

Aquest museu, dividit en tres seccions: la historicoarqueològica, la de pesca i la de fauna marina; ret homenatge a la tradició marinera de Peníscola i allotja una exposició permanent dinàmica i participativa per a un públic visitant molt heterogeni que pot realitzar un recorregut lúdic i cultural al mateix temps.