El passat 30 de juliol es van debatre i aprovar els pressupostos 2020 on la CUP Alcanar – les Cases hi vam emetre el nostre vot contrari a uns comptes que ens semblen insuficients per encarar els reptes que l’actual situació de crisi sanitaria, social i econòmica requereix.

Aquí en volem explicar, tal i com ja vam fer al plenari, els motius principals d’aquest NO als pressupostos de l’equip de govern d’ERC d’Alcanar:

1.- Per l’opacitat que envolta els diners que carafals i xiringuitos paguen per ubicar-se als terrenys de la plaça de bous, el lloguer dels quals ens costa 26.160euros a l’any. L’Ajuntament no cobra aquest diners, qui els cobra? Quina fiscalització d’estos diners fa l’Ajuntament?

2.- Per l’augment de la despesa per indemnitzacions als regidors per assistència a Comissions i Plens pressupostada en 110.000 €. Principalment aquest augment s’explica perquè passem de 3 a 4 comissions i per part d’ERC Alcanar ara són 5 els regidors que hi assisteixen, la legislatura anterior eren dos.

3.- Perquè tot i que el maig de 2019 es va rescindir el contracte amb Corralet i que al 16 de juliol es signa contracte amb una nova protectora, l’empresa Corralet ha continuat fent recollides d’animals al nostre municipi.

4.- Perquè no es destina cap euro a polítiques d’habitatge. 

5.- Perquè els diners destinats a polítiques mediambientals es pràcticament nul·la, en un moment transcendental a nivell global a causa de l’emergència climàtica. Ens calen inversions en energies renovables per desconnectar d’empreses com Endesa, a qui l’any 2019 se li van pagar factures per import de 305.000 € i també per promoure l’autoconsum i la generació distribuïda.

6.- Perquè no hi consta cap intervenció per a la recuperació i rehabilitació de la Casa del Marqués, tan sols 1.500 € per tramitar el BCIL (Bé Cultural d’Interès Local). Aquest edifici, de gran valor històric i arquitectònic, es va comprar el maig del 2017 al BBVA per un import de 232.000 € i tres anys després encara s’ha d’iniciar la seua restauració per destinar-lo a usos públics. Mentrestant, l’edifici continua degradant-se.

7.- Perquè  a l’anualitat del 2019 el percentatge de reconeixement d’obligacions en el cas de les inversions es tan sols del 52%, el que vol dir que del total d’inversions que hi havia previstes només la meitat s’han reconegut i per això ens trobem que partides com les de: Expropiacions circumval.lació depuradora, Projecte urbanització Alcalde Sant Martí o els codonyers, es van succeint un any rere any sense que es materialitze definitivament el projecte.

A més a més la partida per asfaltat de camins és només de 30.000Euros, enfront les 60.000euros que hi havia l’any anterior i que per a nosaltres ja eren insuficients, cal recordar que el novembre del 2018 des de la CUP Alcanar – les Cases vam presentar una moció, que va ser rebutjada, on plantejavem la necessitat de calendartzar els treballs de manteniment i reparació als camins del municipi. 

8.- Perquè el nou servei de recollida i gestió de les basures ha suposat un augment dels diners que es destinen a esta partida: el 2019 esta “factura” va ser de 840.614,57.  Això suposa un 20% més de despesa de la que estava prevista en un principi, on està el publicitat estalvi amb la instal·lació dels nous contenidors en superfície? I la percepció de la gent és que el servei ha millorat?

Finalment creiem que des de l’equip de govern d’ERC d’Alcanar, en un exercici de transparència, també s’ha d’explicar a la ciutadania les diferents partides que hi ha al pressupost 2020 per a fer front a contenciosos: conveni SOREA reconeixement de deute, sentència Consorci Aigües Tarragona 2011-2015 (30.000euros), sentencia contribucions especials UA AC-1 (95.000euros),…