• Hi haurà tres dedicacions exclusives, la de l’alcalde, Guillem Alsina, i la dels edils Marc Albella i Anna Fibla

L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat este matí les dedicacions exclusives de l’alcalde, Guillem Alsina (PSPV), i els regidors Marc Albella (PSPV), i Anna Fibla (TSV),  amb els vots a favor de tots els grups excepte el PVI, que ha votat en contra.

L’alcalde cobrarà 38.153 bruts euros en catorze pagues a l’any i Albella i Fibla percebran 23.100 euros anuals.

La portaveu del PVI, Maria Dolores Miralles va considerar ajustades les dedicacions i els sous assignats. Va votar però en contra del punt en considerar injust que el regidor del Grup Mixt “percebi el mateix que els altres, fet que crec que afavoreix el transfuguisme”.  Juan Amat com a portaveu del PP, ha mostrat conformitat amb la proposta en haver-hi només tres edils en nòmina, i destacant “que les sis dedicacions de l’anterior legislatura eren excessives”.

També va aprovar el ple la periodicitat dels plens ordinaris, que se celebraran cada quart dilluns de mes a les 19.30 hores. I s’han establert les cinc comissions informatives que se celebraran cada mes. Cadascuna de les comissions s’integra per un número de 13 regidors 4 del PSPV, 3 del PP, 2 de TSV, 1 del PVI, 1 de Compromís, 1 de Ciutadans i 1 del Grup Mixt. En aquest punt, PVI i PP no han estat d’acord, destacant que el PVI ha estat el partit perjudicat en tenir tan sols un membre en aquestes comissions a pesar dels resultats electorals.  L’alcalde, Guillem Alsina, s’ha compromès a trobar una solució negociada. 

També s’han establert els règims d’assistències a sessions d’òrgans col·legiats. Els portaveus percebran 150 euros per assistència a junta de portaveus, els presidents de comissions percebran 825 euros i la resta d’assistents 350 euros, i les assistències a plens es xifren en 475 euros al mes. En tots aquests casos, tan sols es percebrà una assistència, encara que se celebrin més convocatòries. En el cas de les juntes de govern, els edils assistents percebran 275 euros, podent-se celebrar fins a un màxim de tres al mes.