El Ple de la corporació de l’Ajuntament de Rossell va aprovar dilluns de esta setmana el pressupost municipal per a l’exercici 2021 per import de 997.506,56 €. 

Va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics del consistori.