NOTA DE PEMSA

  • El portaveu socialista, Joan Ronchera, insta al Govern local a que “pose ordre de manera immediata en els contractes menors”

El Grup Municipal Socialista d’Alcalà de Xivert-Alcossebre critica a l’alcalde, Francisco Juan Mars, per la “deficient gestió i la nul·la adaptació” a la Llei de Contractes del Sector del Sector Públic que va entrar en vigor al març de 2018. L’informe anual de control financer elaborat per l’interventor conclou que “s’han tramitat erròniament com a contractes menors” desenes de contractacions i, per tant, es vulnera la normativa referida a la contractació menor.

El portaveu del PSPV, Joan Ronchera, denúncia que “el desfasament en l’adaptació a la nova llei s’ha traduït que s’han pagat més de 660.000 euros en contractes menors que vulneren la legislació”. L’edil socialista adverteix que, segons l’informe d’Intervenció, “la gran majoria dels contractes menors manquen d’expedient de contractació limitant-se el procediment administratiu a la simple tramitació de la una factura”. 

Ronchera recorda que els contractes menors, per mínima que siga la quantia, han d’incorporar a l’expedient un informe de necessitat i la comprovació que no suposa un fraccionament d’un altre contracte. Tampoc es pot recórrer a aquest tipus de figura administrativa per a atendre les necessitats de caràcter recurrent, periòdic o permanent, sinó per a satisfer necessitats de caràcter puntual. 

A més, l’informe també recull que també hi ha casos en què se supera el límit quantitatiu imposat per la llei (15.000 euros per a serveis i subministraments i 40.000 per a obres) i en algunes ocasions se supera el límit temporal impost per la llei: inferior a un any. 

“Des del Grup Municipal Socialista apel·lem al fet que es pose ordre de manera immediata en relació a les vulneracions de la contractació menor”, defensa el portaveu, Joan Ronchera, de manera que “es garantisca la seguretat jurídica per als proveïdors de l’Ajuntament i el bon funcionament de l’administració”. Els més de 660.000 euros pagats sense ajustar-se a la legislació vigent corresponen a més de 550 contractes d’una mica més de 40 proveïdors.