Premi Grinyó Ballester 2007, ha estat un dels membres fundadors de l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”.

Redó ha publicat obres fonamentals  com l’Enciclopèdia Il·lustrada de Vinaròs, i ha estat un dels artífexs de la recuperació dels llaços d’unió amb vinarossencs que van emigrar a l’Argentina.

El seu llibre Vinarocenses en Amèrica va suposar el primer acostament als descendents dels emigrants a ciutats argentines.

Altres obres seves són Vinarocenses en la Barcelona industrial o Cançons i costums de Vinaròs entre d’altres.

El sepeli serà esta tarde a les 6’30, a l’església Arxiprestal.

Foto VN