• Els tècnics responsables explicaran les principals característiques i objectius del projecte i escoltaran possibles propostes per millorar-lo, en reunions informatives que se celebraran el dilluns 15 d’octubre

 

8/10/2018

Les places Joan Vilanova i Just Zaragozà d’Alcalà, també conegudes com Pla de Baix i Pla de Dalt, es renovaran a través d’un projecte emmarcat en la millora de l’entorn urbà d’Alcalà -una de les exigències del Pla Estratègic de Turisme-. Ja s’ha convocat a comerciants i veïns per a una reunió informativa el proper dilluns 15 d’octubre, al Cesal d’Alcalà, a les 16.00hi 18.00h, la qual els tècnics explicaran en què consistirà la remodelació, quins canvis planteja pel que fa a la circulació i manteniment de zones d’aparcament i càrrega i descàrrega, mobiliari urbà i elements decoratius.

El projecte té una quantia de 170.000 euros, provinents dels romanents de tresoreria de l’any 2017, aprovat com a inversió financerament sostenible. S’ha plantejat per la necessitat de millorar l’entorn urbà d’aquestes places generant un espai que permeta la convivència dels ciutadans i oferisca àrees de descans, amb elements d’ombra i decoració relacionada amb la tradició constructiva del municipi, com els murets de pedra en sec. L’actuació servirà també per posar en valor els elements decoratius ja existents: el monòlit de la plaça Joan Vilanova i el pou a la plaça Just Zaragozà. L’estètica de la remodelació i dels elements decoratius serà comú en les dues places, que són annexes, de manera que es vertebraran creant un espai comú. Un altre dels objectius fonamentals de la remodelació consistirà en reordenar el trànsit per evitar que s’aparque de manera indeguda en zones no permeses, com passa ara, tot i que es respectaran les places d’aparcament existents.

L’Alcalde Francisco Juan ha assenyalat que “aquesta actuació és necessària i molt demandada per millorar aquestes places que són molt transitades i l’entrada al municipi pel nord, a més de renovar el mobiliari urbà i millorar les dotacions, la circulació de vehicles també es reordenarà i aportarà més seguretat vial”.

L’adjudicació de les obres s’ha de fer abans de final d’any i es preveu que els treballs comencen a principis de 2019.