NOTA DE PREMSA

 

  • > La portaveu socialista, Isabel Esbrí, assenyala que la parcel·la oferida pel propietari “està afectada per la marjal” i en el cas que es tinga l’autorització de medi ambient proposa fer un parc infantil ja que activaria la zona Llandells. 

El PSPV de Peníscola alerta que la permuta de terrenys que l’equip de govern vol autoritzar en la zona del Puntarró per a habilitar un aparcament és zona humida i amb perill d’inundabilitat.

Tal com explica la portaveu socialista a l’Ajuntament, Isabel Esbrí, “en l’últim ple es va informar de la qualificació jurídica de la parcel·la del Puntarró el propietari del qual l’ha oferida al consistori a canvi d’un tram de l’antic camí de Peníscola a Càlig; destaca que actualment en “la parcel·la Puntarró” es permet i es destina com a “zona de pàrquing”. 

Des del PSOE es va alertar que el camí propietat de l’Ajuntament està valorat a la baixa i que sembla que es vulga beneficiar a un particular ja que s’està estalviant uns costos d’urbanització. 

Esbrí explica que l’equip de govern “ha assegurat que es comptarà amb l’autorització de Medi Ambient per a dur a terme actuacions en la zona, i en aquest cas, la proposta del partit socialista davant aquesta situació, és que s’instal·le un parc infantil, ja que és una zona de pas diari d’estudiants, tant de l’institut, com del col·legi, a més de les famílies que viuen ací”.