• També trasllada a la vicepresidenta de la Diputació les serioses dificultats d’adaptació a la nova realitat que tindrà el col·lectiu

La vicepresidenta de la Diputació, Patricia Puerta, s’ha reunit per videoconferència amb els representants de 15 entitats del sector de la discapacitat física per a conéixer com han afrontat aquests col·lectius el confinament decretat pel Govern d’Espanya per la pandèmia del COVID-19 i els problemes als quals hauran de fer front per a adaptar-se a la nova realitat. En totes les intervencions s’ha posat de manifest l’existència d’una bretxa digital que ha fet especialment complicats els dos mesos de tancament en la llar perquè aquestes persones han tingut serioses dificultats per a informar-se sobre el que estava ocorrent. L’altra gran conclusió extreta de la reunió és que el col·lectiu demana ajuda per a adaptar-se a la nova situació, donada la seua vulnerabilitat.

Els representants de totes aquestes entitats han sigut unànimes en advertir de la necessitat que les diferents administracions públiques garantisquen l’accés universal a la informació per a totes les persones, tant referent a les pàgines webs i altres productes informàtics, com als programes de televisió. Segons han explicat, les persones cegues, sordes i sordcegues han tingut serioses dificultats durant el confinament per a estar ben informades. També han expressat les dificultats afegides que tindran a partir d’ara per a comunicar-se una vegada que es generalitze l’ús de les màscares.

En aquest context, el sector de la discapacitat sol·licita a la Diputació que siga pionera a l’hora d’adoptar mesures que faciliten l’accés universal a la informació i que mitjance davant altres institucions, sobretot els ajuntaments, perquè facen accessibles les seues pàgines webs.

Sobre aquest tema, Patricia Puerta ha assenyalat que «en la Diputació hem començat a transitar per aquesta senda perquè en el conveni que s’ha signat amb l’Associació de Persones Sordes de Castelló ja es contempla la utilització de la llengua de signes a través de la web en les retransmissions del ple i dels esdeveniments més importants que celebre la institució».

D’altra banda, aquests col·lectius també demanen ajuda per a garantir la seua protecció en el procés de desescalada que ara s’inicia, raó per la qual sol·liciten que se’ls proporcionen equips de protecció personal. A més, han assenyalat que les restriccions que s’han imposat en els mitjans de transport públics repercutiran de manera negativa sobre la seua capacitat de moviment.

Finalment, les associacions han informat de la important deterioració que el confinament ha originat a les persones amb discapacitat física, que han registrat quadres d’ansietat i han vist interromputs els seus tractaments de rehabilitació.

Els col·lectius que han participat en la reunió amb la vicepresidenta són els següents: Acudim de Vila-real, Associació de Esclerodermia de Castelló, Associació d’Esclerosi Múltiple, Cocemfe Castelló, Cocemfe Maestrat, Associació de Fibromiàlgia i Malaltia Reumàtica de Vila-real, Alcer-Castalia, Associació Amics, Familiars i Afectats de Fibromiàlgia de Castelló, Associació de Persones Sordes de Castelló, Associació de Famílies i Persones Sordes de la Província, Associació de Sordcecs de la Comunitat Valenciana, Frater, Associació de Fibromiàlgia del Baix Maestrat, Once i Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI).