12,20 h nit disabte, tots els escalons del Ajuntament en flors I arros de una boda.
A perilla de resquillar.
Mala imatge.
Els sembla normal senyors del Ajuntament???