• Segons informa l’Ajuntament la situació de les carreteres es:
 
⚠🚧🌊 SITUACIÓ TALLS EN COSTA NORD I SUD 
 
En aquests moments, romanen tallades les següents vies de circulació pel temporal maritim:
 
➡ Costa Sud.
 
🚧 – Des de C/Santaella fins Cala Puntal. Només acces veïns.
 
➡ Costa Nord
 
🚧 – Des de Platja del Barco fins 4 Camins. Només accés veïns.
 
🚧 – Des de Platja del Barco fins Cala Gonzalez (tram costaner).
 
🚧 – Carretera dels Cossis.
 
➡ També es manté tallat l’accés al dic de llevant del nostre port.
 
🚐 El transport escolar així com el bus urbà, compta amb rutes alternatives habilitades per la Policia Local de Vinaròs per a facilitar el transport dels/les estudiants i usuaris/es.