Mesures relatives a l’activitat esportiva no professional ni federada. A l’interior de les instal·lacions esportives, fora de l’àmbit regulat pel Consell Superior d’Esports, no es podrà superar un 1/3 de l’aforament garantint ventilació. En les activitats grupals el màxim serà de sis persones. No es permetrà l’ús de vestuaris ni dutxes. Les competicions i esdeveniments esportius es realitzaran sense públic.