Falla Banicarló "Cromàtik"

Totes les falles grans

Falla La Barraca
“Vora mar”
Falla Banicarló
“Cromàtik”
Falla Caduf
“Invasors”
Falla El Campanar
“No en volem cap que no estiga bufat”
Falla La Carrasca
“Vulcana”
Falla Els Conquistaors
“Benicarló, tareas independents”
Falla Els Cremats
“Mentires”
Falla L’Embut
“Els contes (la vida mateixa)
Falla Amics del Foc
“Qui soluciona”
Falla El Grill
“Pop Art”
Falla Mercat Vell
“Tot per a uns… i per altres res”
Falla Nou Barri
“Eolo”
Falla La Paperina
“Herois, dèus i llegendes”