La teua familia, amics i fallers, et volen desijar moltíssimes felicitsts avui día del  teu aniversari.

#PerMoltsAnysPatriciaMustielesCerdà!