• Els treballs han estat finançats per la Conselleria de Sanitat amb quasi 24.000 euros.

L’Ajuntament de Càlig ha finalitzat recentment les obres de reforma de l’ambulatori mèdic de la població. Els treballs han consistit en millorar i modernitzar la infraestructura del centre de salut, de manera que s’han adequat els serveis de la consulta mèdica i s’ha dut a terme el canvi de finestres del centre ambulatori i el canvi de les portes d’accés als patis de llums per tal de millorar l’aïllament de les estàncies.

Els treballs s’han pogut fer front gràcies a la concessió d’una ajuda econòmica per part de la Conselleria de Sanitat que ha ascendit a 23.854,53 euros, i tal i com s’apunta a la resolució del 21 de juny de 2019 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i que ha anat destinada a finançar el 100% de les obres de millora de l’ambulatori. Càlig rebrà la subvenció de manera íntegra durant la present anualitat, per la qual cosa, s’han dut a terme les obres de millora en un curt termini de temps.

La directora econòmica del Departament de Salut de Vinaròs, María Teresa Vidal Ballester, ha visitat l’ambulatori per tal de comprovar de primera mà el resultat dels treballs duts a terme. L’acompanyà l’alcaldessa de Càlig, Ernestina Borràs, que recordava que el consistori calijó ja va realitzar l’any passat, amb fons propis, algunes obres en el centre de salut consistents en el canvi de les portes principals i la climatització del local.