• Els dies de bous de les festes d’agost estan marcats per l’ambient al carrer durant tot el dia
  • Els actes taurins de les festes acaben sense incidències
  • La jornada d’avui destaca per la xerrada de Xavi Querol Qualitat de l’aire i ozó troposfèric i la representació teatral Apadrina un valencià de Ferran Gadea
  • Les activitats per als xiquets i xiquetes han estat protagonistes durant tots els matins de les festes

Morella acaba els actes taurins de les festes d’agost sense incidències. Des del diumenge fins al dijous Morella ha viscut els dies de bous amb intensitat i han destacat per transcórrer amb normalitat sense cap incident greu en encierros, vaques al carrer i bous embolats. D’aquesta manera, l’ajuntament fa un balanç positiu d’aquestos dies amb l’elevada participació en totes les activitats programades. Cal recordar que s’han acabat els dies de bous, però les festes continuen fins al diumenge amb diferents activitats culturals, infantils, esportives i tradicionals.

La jornada d’avui destaca per la xerrada de Xavi, Querol Qualitat de l’aire i ozó troposfèric, que tindrà lloc a les 19.00 hores a la Sala del Justícia de l’ajuntament de Morella. A més, a la nit esta programada la representació teatral Apadrina un valencià a càrrec de Ferran Gadea a les 23.00 hores al Teatre Municipal.

La regidora de Festes, Rocío Querol, ha destacat que “hem tingut uns dies de bous sense incidents a Morella, així el balanç que fem d’aquestos dies és positiu ja que han sigut jornades intenses i amb elevada participació”. A més, l’edil ha comentat que “les activitats continuen fins al diumenge i avui s’ofereix la xerrada de Xavi Querol sobre l’ozó troposfèric i la representació teatral de Ferran Gadea, Apadrina un valencià”.

Finalment, Rocío ha volgut agrair a totes les entitats i associacions que han participat en els dies de bous com la Penya el Bou, els Quintos i Quintes 2017, la Xaranga de Morella i la batucada Perkutada, així com, també, a la brigada municipal que ha desenvolupat tasques de neteja especials durant aquesta setmana”.

 

Morella, 11 d’agost de 2017

 


Finalizan con éxito los actos taurinos en Morella

Los días de toros de las fiestas de agosto están marcados por el ambiente en la calle durante todo el día

Los actos taurinos de las fiestas acaban sin incidencias

La jornada de hoy destaca por la charla de Xavi Querol Calidad del aire y ozono troposférico y la representación teatral Apadrina un valenciano de Ferran Gadea

Las actividades para los niños y niñas han sido protagonistas durante todas las mañanas de las fiestas

 

Morella acaba los actos taurinos de las fiestas de agosto sin incidencias. Desde el domingo hasta el jueves Morella ha vivido los días de toros con intensidad y han destacado por transcurrir con normalidad sin ningún incidente grave en encierros, vacas en la calle y toros embolados. De esta manera, el ayuntamiento hace un balance positivo de estos días con la elevada participación en todas las actividades programadas. Hay que recordar que se han acabado los días de toros, pero las fiestas continúan hasta el domingo con diferentes actividades culturales, infantiles, deportivas y tradicionales.

La jornada de hoy destaca por la charla de Xavi, Querol Calidad del aire y ozono troposférico, que tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sala de Justicia del ayuntamiento de Morella. Además, por la noche está programada la representación teatral Apadrina un valenciano a cargo de Ferran Gadea a las 23.00 horas en el Teatro Municipal.

La concejala de Fiestas, Rocío Querol, ha destacado que “hemos tenido unos días de toros sin incidentes en Morella, así el balance que hacemos de estos días es positivo ya que han sido jornadas intensas y con elevada participación”. Además, la edila ha comentado que “las actividades continúan hasta el domingo y hoy se ofrece la charla de Xavi Querol sobre el ozono troposférico y la representación teatral de Ferran Gadea, Apadrina un valenciano”.

Finalmente, Rocío ha querido agradecer a todas las entidades y asociaciones que han participado en los días de toros como la Peña el Bou, los Quintos y Quintas 2017, la Charanga de Morella y la batucada Perkutada, así como, también, la brigada municipal que ha desarrollado tareas de limpieza especiales durante esta semana”.

 

Morella, 11 de agosto de 2017