• Els estudis agraris de Formació Professional, una reivindicació històrica de Benicarló, que s’imparteixen al Centre Integrat Públic de Formació Professional Benicarló des del 2013, té els dies comptats.

Impotència, tristesa i ràbia, és el que sentim quan ens han comunicat que per al curs que ve es deixarà de fer FP reglada Agrària al CIPFP Benicarló. El motiu: poc alumnat inscrit. Tot i haver-se concedit el canvi a FP de grau mitjà de Jardineria i Floristeria per garantir la continuïtat del departament, ampliant les sortides professionals per atraure la gent jove al sector, i havent-se ofert en el procediment d’admissió, ens comuniquen des de direcció que la Conselleria d’Educació ha decidit finalment no autoritzar-lo per al curs 2019-2020. Les conseqüències: la desaparició del departament d’Agrària del centre i l’oportunitat d’oferir aquesta formació a Benicarló i comarca.

En l’informe “La Formación Profesional a la Comunidad Valenciana, situación y directrices, visión territorial” de Dualiza Bankia, dirigit per Jorge Hermosilla i Joan Maria Senent de la Universitat de València (2019), s’analitza la situació de l’ Àrea Econòmica i Funcional dels Ports – Baix Maestrat i es detecten tant necessitats formatives com propostes de millora de la zona. En l’informe, es posa de manifest la importància del sector agrari en l’economia i la falta de formació i d’especialització agrària. Pensem que és contradictori que havent-hi un centre públic, com és el CIPFP Benicarló, que pot atendre aquestes necessitats de formació del nord de Castelló, on el sector agrari té un pes en l’activitat econòmica de l’11%, se li negue l’oportunitat de seguir-lo fent i “crear escola”.

Per a què serveixen els informes, doncs? Haurien de servir que transformar les debilitats en fortaleses i les amenaces en oportunitats. Si volem canviar les coses, potser caldria posar fil a l’agulla i destinar temps i recursos.”