• La Falla “El Caduf, aquest migdia en traslladar els seus monuments fallers en una plataforma pel carrer Sant Francesc, ha patit un incident.

No cal lamentar danys al monument faller. Només la caiguda d’una garlanda lluminosa decorativa.

Actuació de la Policia Local, que en aquests moments està regulant el trànsit, ja que no es pot passar fins que els serveis de la Brigada la col·loquin de nou.

 

Juanvi G.