• Des de fa quatre anys Vinaròs desenvolupa un ambiciós programa de formació i conscienciació ambiental amb la seua comunitat educativa a nivell d’Educació Primària.

Tots els alumnes de 4rt curs d’Educació Primària de tots els col·legis de Vinaròs, tant públics com privats i concertats, inclòs el centre d’Educació Especial Baix Maestrat, han assistit entre els dies 1 i 12 d’abril a les jornades que s’han celebrat a l’aula ambiental d’UTE ZONA 1 (Projecte Bionord) a Cervera del Maestrat.

Les jornades consisteixen en diverses activitats formatives, teòriques i pràctiques, en les quals els alumnes aprenen conceptes ambientals, com per exemple el canvi climàtic, el calfament global, la petjada ecològica i de carboni, economia circular, reciclatge, recollida selectiva de la matèria orgànica dels residus, compost, residus plàstics i desaprofitaments alimentaris, així com tota una sèrie de conceptes bàsics per a la seua formació ambiental.

La intensa jornada acaba amb una visita guiada a les instal·lacions de tractament de residus en la qual els alumnes poden observar de primera mà, i en plena activitat, com es tracten i gestionen els residus que 49 municipis del nord de Castelló descarreguen diàriament a la planta.

Aquesta iniciativa, pionera en educació ambiental municipal, suposa la participació anual de més de 500 alumnes dels col·legis de Vinaròs, d’una activitat molt ben rebuda per la comunitat educativa com a formació complementària, i també pel Consorci de Residus C1. D’aquesta forma s’aconsegueix que Vinaròs millore substancialment cada any els percentatges de recuperació i reciclatge de residus, en rebre els escolars tots els anys formació de qualitat sobre les millors pràctiques ambientals.