Sara Foix  Sebastià en la carxofa que ha pintat ella ha intentat representar la part central d’ aquesta, com si estigués seccionada per la meitat, representant el cor de la carxofa. Les pinsellades morades imiten la part interior amb els seus colors característics.
 
Sara va estudiar Belles Arts a l’ Universitat Politècnica de València pero no va ser ahí on va començar el contacte amb l’art, ja que, des de ben petita sempre s’ havia interessat i amb sols 7 anys ja anava a classes de dibuix.
 
A dies d’ara l’ art no ha deixat d’apasionar-se. És per això que ella intente aprendre més i més i desenvolupar aquesta faceta, que s’ha convertit en part essencial de la seua vida. 
 
Aquest és un dels motius per el qual quan li van proposar la idea de les carxofes a diversos artistes locals i Sara no va dubtar-ho, ella volia formar part d’aquest projecte. 
 
Podríem dir que amb això ha tractat d’ expressar que aquesta forma part del nostre poble i a l’anvers, el poble forma part d’ella.
 
La carxofa s’ha convertit en signe d’identitat. És per aquest motiu que ha volgut representar el cor, la part principal.
 
Es poden veure a algunes de les fulles transferències de fotografies amb parts representatives de Benicarló.
 
La transferència d’imatges és una tècnica en la que, amb l’ús de latex s’aconsegueix que la imatge quede apegada al suport. Quan el latex es seca es rasca amb aigua i una esponja suau el paper i així aconseguim una imatge nítida.