14 nous músics es van incorporar el passat dissabte  16 de novembre, a la Banda de Música Ciutat de Benicarló i sels va anar a buscar un per un, als seus propis domicilis.

 
Va ser tota una gran festa i on va sonar la banda per els carrers de la ciutat a lo llarg de la vesprada, donat que els nous músics viuent per tot el poble i van ser acompanyats per la Policia Local, per cada carrer on viuent els nous músics.