• La sequera segueix afectant a la comarca del Montsià, la bassa del Montsià a Ulldecona també s’ha quedat completament seca.
La bassa del Montsià és d’origen natural, s’alimenta actualment per tres reguers de la Séquia Mare i presenta una fondària de 3,5 metres, com ja venim informant la sequera segueix afectant a la comarca del Montsià, l’embassament d’Ulldecona i el Pantanet segueixen sota mínims.
Foto: Pepo M