La Brigada Municipal d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Peníscola està reforçant el sistema de tapiat de les zones en desús dels edificis situats en el recinte del Centre d’Estudis.

Amb aquesta acció, l’àrea de Serveis preveu evitar vandalisme en aquest entorn.

El Centre d’Estudis, propietat d’una societat estatal, està arrendat per l’Ajuntament, que ha habilitat en el seu entorn més de 400 places d’aparcament. Un dels tres edificis existents ha sigut rehabilitat i allotja les noves dependències dels Serveis Socials municipals; un altre dels tres edificis allotja els locals socials de diverses agrupacions locals i el tercer edifici, que està actualment en desús, es va entregar tapiat a l’Ajuntament per al seu arrendament. Després d’identificar diverses accions vandàliques, l’àrea de Serveis, a petició de la resta d’usuaris d’aquest recinte, des d’inici d’any està procedint, en els espais en desús de dos dels edificis,  a reforçar els murs que tanquen els accessos a l’immoble esmentat.