A platform, part of the Castor Project, located in the Ebro Delta off the coast of Alcanar stands at sea on October 2, 2013 following ten earthquakes with a magnitude between 1.4 and 2.9 registered today and blamed by green groups and geologists on a large offshore gas storage plant that started operating in June. The Castor storage plant aims to store gas in a depleted oil reservoir 1.7 kilometres (1.05 miles) under the Mediterranean Sea. AFP PHOTO/LLUIS GENE
  • El Banc Santander, Caixabank, Bankia, Enagás i Escal UGS hauran de reintegrar al sistema de gas natural 368.400.000 d’euros que van percebre per l’emmagatzematge de gas Castor, situat davant de les constes de Vinaròs, paralitzat en 2013 després dels sismes registrats a la zona.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha anunciat aquest divendres que ha acordat la revisió d’ofici de diverses liquidacions d’activitats regulades del sector del gas natural relacionats amb l’emmagatzematge subterrani Castor, en concret les dels pagaments realitzats a aquestes cinc entitats.

El Tribunal Constitucional va declarar al desembre de 2017 la nul·litat i inconstitucionalitat dels efectes econòmics del reial decret-llei de 2014 que va establir la indemnització a Escal UGS -participada per ACS i concessionària del magatzem Castor- per la paralització del projecte.
El Govern va suspendre al setembre de 2013 l’activitat d’injecció de gas a l’emmagatzematge subterrani Castor, després de registrar-cents de sismes a la zona, ia l’octubre de 2014 va acceptar mitjançant un decret llei la renúncia de Escal UGS a la concessió de la instal·lació.

Com a conseqüència d’això, l’Executiu mitjançant el Reial decret-llei va establir una indemnització de 1.350,7 milions per a la companyia, quantitat que es carregaria en el rebut del gas durant 30 anys.Les entitats Santander, Caixabank i Bankia van adquirir el dret de cobrament de la indemnització abonada a Escal UGS, que van percebre fins que la CNMC va suspendre els pagaments per la sentència del Constitucional, igual que va fer amb Enagás, que va percebre quantitats per operar i mantenir les instal·lacions en condicions de seguretat després de la paralització.

Els tres bancs, als quals Enagás va transferir en el seu moment els drets de cobrament del deute que va contraure per pagar d’una vegada a Escal UGS la indemnització, tenen plantejada una reclamació per responsabilitat patrimonial contra l’Estat per cobrar, mentre que Enagás té presentada una altra per a percebre els costos que li costen les tasques de manteniment.

Segons la CNMC, l’anul·lació de diversos preceptes del Reial decret llei “privar de base legal a les quantitats reconegudes i als pagaments efectuats d’acord amb el mateix”, cosa que ha obligat a revisar aquests pagaments.

Per aquest motiu, diu que estan obligats a reintegrar al sistema de liquidacions de les activitats regulades del sistema de gas natural els imports percebuts, que són 195 milions d’euros en el cas de Escal UGS; A 71,9 milions en el del Santander; 48 milions en el de Caixabank; 32.400.000 en el d’Enagás Transport i a 21,1 milions en el de Bankia.