Si no tenen prou diners, el més lògic seria que esperin que finalitzi el termini i llavors repartir proporcionalment entre totes les sol·licituds presentades.ç

Però no és normal que als de l’últim poble de la província, havent presentat la sol·licitud dins el termini i sent el que més costos en desplaçaments, els deixin sense subvenció.

Mentre uns, rebran 6.000 i 5.000 euros, altres no reben res,

Va home, va !!!.