• El president de la institució provincial, José Martí, destaca que l’acord “ens permet continuar avançant en la millora d’iniciatives que repercuteixen en els serveis que es presten a la societat

 

La Diputació Provincial ha subscrit un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Castelló (COAAT) per a continuar reforçant la cooperació acadèmica, científica i cultural vinculada al producte ceràmic. El president de la Diputació, José Martí, i el president del Col·legi, José Luis García Porcar, han sigut els encarregats de signar un conveni “que ens permet continuar avançant en la millora d’iniciatives que sens dubte repercuteixen en els serveis que es presten a la societat”, tal com ha destacat Martí, qui subratlla la importància de “la col·laboració entre totes les institucions que participen en el desenvolupament social”.

A través d’aquest conveni, tant la Diputació com el COAAT es comprometen a propiciar el desenvolupament de projectes d’interés comú en règim de col·laboració, que es concreten en sis àrees. D’una banda, facilitar i afavorir la difusió del coneixement en l’àmbit dels productes ceràmics, així com cooperar en la realització d’activitats formatives i projectes d’investigació.

A més, s’aposta per l’assessorament mutu i el desenvolupament conjunt de programes de col·laboració més amplis en qüestions relacionades amb totes dues entitats. A això s’uneix l’intercanvi de coneixement i el desenvolupament d’estudis dels productes ceràmics i els seus posteriors usos.

Finalment, el conveni recull l’intercanvi d’experiències en el marc de jornades, congressos o cursos, així com dur a terme accions considerades d’interés tant per la Diputació Provincial com del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Castelló.

El conveni subscrit per totes dues institucions, que comença ara la seua vigència durant un any però amb possibilitat de pròrroga, no contempla obligacions econòmiques concretes de les parts. Així, cada iniciativa concreta es detallarà en protocols o acords específics, en els quals hauran de quedar definides les persones i institucions implicades, els mitjans disponibles, el pressupost i el finançament.