El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sta. Magdalena informa, que la Generalitat Valenciana ha publicat ja les ajudes per a la instal·lació de joves agricultors. L’objectiu d’aquestes ajudes és, d’una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació en explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i d’altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions.

Aquest objectiu es materialitza mitjançant la concessió d’una ajuda per a donar suport a la primera instal·lació en explotacions, que aconseguisquen la qualificació de prioritària i que els beneficiaris de l’ajuda arriben a complir amb els requisits per a ser considerats agricultors actius i professionals.

La mesura es dirigeix als joves agricultors a fi, que puguen instal·lar-se com a agricultors professionals mitjançant titularitat exclusiva, compartida o en règim de cotitularitat d’una explotació agraria, que arribe a poder ser qualificada com a prioritària.

Poden sol·licitar aquesta ajuda els joves de 18 i 40 anys. El termini finalitza el 24 d’abril i es pot obtindre més informació dirigint-se als Serveis Socials de l’Ajuntament de Sta. Magdalena.