L’Ajuntament de Sta. Magdalena, a través del departament de Serveis Socials, informa que la Generalitat Valenciana ha posat en marxa el Pla Renhata per a la reforma de cuines i banys i per a adaptar l’habitatge a persones amb diversitat funcional. El termini de sol·licitud finalitza el 15 de maig de 2019 i es pot obtindre més informació en els Serveis Socials de l’Ajuntament de la localitat.

Aquestes subvencions van destinades als propietaris o inquilins per a la reforma del seu habitatge habitual, per a actuacions sobre els elements privatius de la mateixa i dirigides a l’adequada conservació i millora dels recintes de cuina i banys, i a la millora de l’accessibilitat en tot l’habitatge. L’habitatge objecte de la reforma, ha de ser residència habitual del seu propietari/a, inquilí/a o usufructuari/a i construïda amb anterioritat a 1999, excepte en cas de persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat major al 50%.

Respecte a les condicions de la reforma; les obres hauran d’estar finalitzades abans d’efectuar la sol·licitud de l’ajuda. La data de finalització de les mateixes haurà d’estar entre el 2 de juliol de 2018 i el 15 de maig de 2019 i hauran d’haver-se iniciat amb posterioritat a l’1 de gener de 2018. La quantia de les ajudes és de: una subvenció bàsica del 5% del pressupost protegible de les obres amb un màxim de 600 €., per a tots els sol·licitants que complisquen els requisits i una subvenció addicional, en funció dels punts obtinguts en la baremació: entre un 25% – 35% del pressupost protegit amb quanties màximes entre 3.000-4.200 €.

La tramitació de tota la documentació serà a càrrec de l’empresa instal·ladora  o encarregada de la realització de les obres.