• La gran crescuda del Riu Ebre d’aquests passats dies ha beneficiat la desembocadura del riu aportant una gran quantitat de sediments al delta de l’ebre.

Les imatges del satèl·lit “Sentinel 2A Copernicus” demostren la quantitat de sediments que s’han acomulat a la desembocadura del riu ebre, fins uns 20km mar endins, en direcció nord però especialment direcció sud.

L’ESA està actualment desenvolupada per cinc tipus nous satèl·lits anomenats Sentinel per abastir les necessitats del programa GMES. Les missions Sentinel inclouen monitors d’imatges per radar i superespectrals terrestres, d’oceans i atmosfèrics