• L’Ajuntament de la Jana ha tancat l’exercici de l’any 2018 amb un superàvit de més de 30.000€, en concret el romanent de tresoreria total és de 30.386,96€.
  • També per primera vegada s’ha tancat l’any pressupostari sense cap factura pendent de pagar i amb un període mitjà de pagament global a proveïdors de 4,44 dies, molt més baix dels 30 dies que establix la llei.

L’Ajuntament de la Jana ha tancat l’exercici de l’any 2018 amb un superàvit de 30.386,96 euros i s’ha tancat l’any pressupostari sense cap factura pendent de pagament i amb un període mitjà de pagament molt per sota del que indica la llei. En el pròxim ple municipal s’incorporarà este romanent de tresoreria al pressupost de 2019 i això permetrà poder cancel·lar un altre dels préstecs que té actualment l’Ajuntament, com ja es va fer l’any passat amb els romanents de tresoreria de 2016 i 2017.

En tres anys s’han netejat totes les factures dels calaixos, al voltant de 350.000€ sense cap préstec, s’han pagat 100.000€ de les sentències derivades dels judicis de la plaça i s’han finançat els restants 150.000€ i també s’han pagat 80.000€ del deute heretat amb el Ministeri i finançat els altres 185.000€ que se li devien. Tot això sense deixar de pagar els tres préstecs que ja hi havia amb els bancs.

“Estes dades demostren que l’equip de govern sap gestionar i que està fent bé les coses, ja que per tercer any consecutiu comptem amb un romanent de tresoreria positiu que ens permetrà reduir encara més el deute i deixar un Ajuntament amb la meitat del deute i amb menys impostos de quan vam entrar”, ha conclòs l’alcalde de la Jana, Domingo Tolós.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here