El valencià, el nom que donem a la llengua catalana al País Valencià, és una llengua pròpia i oficial que es troba al seu territori en una situació de desigualtat social. La cooficialitat lingüística hauria de significar que la ciutadania ha d’estar segura d’usar el valencià , perquè hi ha un coneixement generalitzat de l’idioma i una actitud sempre normal cap al valencià, fins i tot dels qui no el parlen. Perquè el valencià, com totes les llengües, és un valor social de tota la comunitat social.

En la societat valenciana alguns poden pensar que una llengua, el castellà, l’han de saber els treballadors públics, mentre que l’altra, el valencià, només cal que la coneguen una part de les persones. Això és una mostra del que es diu supremacisme lingüístic, és a dir, de l’apologia de la desigualtat i de la privació i disminució dels drets de la llengua pròpia i oficialdel territori. Defensar això, al País Valencià, no és ni tan sols legal.

Tots sabem de casos, i molts els hem patit en la pròpia pell, que diuen que no ens entenen i ens obliguen a parlar en la seva llengua i, al mateix temps,  ridiculitzen la que ens va ensenyar la nostra mare i ens fan saber que la llengua d’ells es la bona i les demés son simples dialectes.  

La promoció del valencià és una resposta a la desigualtat social que viu la llengua pròpia. Els valencians i les valencianes tenim tot el dret del món a utilitzar sempre la nostra llengua. I  per a utilitzar-la amb la població resident que ha vingut de fora cal ensenyar-la i compartir-la. Només amb la competència lingüística en valencià evitarem qualsevol discriminació, i els valencians i valencianes podrem ser lliures de parlar la nostra llengua sense coaccions i avançarem en el camí de ser un país normal. Ja està bé d’imposicions lingüístiques i d’altre caire.

Quan estava escrivint aquest petit article ha fet l’entrada a Vinaròs Jordi Puig un activista pels nostres drets, tan de poble com de nació i de cultura, que fa la volta en cadira de rodes al Països Catalans .Va començar per Mallorca i després  de recórrer tot  el País Valencià pensa anar, després de passar per Catalunya,  fins a Salses, a la Catalunya Nord.  

 

                                                             Associació Cultural Jaume I