Divendres 14 abril a les 19h.

Representació de: crucifixió, mort, descendiment i Sant enterrament de Jesucrist.

Església Parroquial Sant Bartomeu de Benicarló.

JG