Degut a les circumstàncies del moment des de Remsa oferim servei gratuit i personalitzat d’acompanyament al dol. 
 
Paral.lelament, també oferim la lliure participació als grups de dol. 
 
Els interessats poden trucar al 690683474.
 
FEU-NE LA MÀXIMA DIFUSIÓ 
 
#psicolgia #grupsdedol #quedaundiamenys