• La regidora de Benestar Social de l’Aujntament de Benicarló, Marta Escudero, ha anunciat en roda de premsa el tancament del menjador social de la població per manca d’usuaris.

 

Marta Escudero, regidora de Benestar Social a l’Ajuntament de Benicarló, ha anunciat avui en roda de premsa que el menjador social, que funcionava des de 2010, es tancarà per falta d’usuaris. De les 150 persones usuàries en 2010 s’ha passat a la mitjana de 15 persones diàries en l’actualitat, de manera que ara l’àrea de Benestar Social els atendrà a través dels seus programes i recursos sense necessitat de mantenir actiu el servei de menjador. 

“Estem contents de poder donar aquesta notícia: és una de les poques vegades en què la finalització d’un servei és motiu d’alegria. El menjador social es va crear en un context de crisi i de necessitats bàsiques no cobertes per a molta gent, però ara la xifra de persones usuàries ha baixat moltíssim i ja no cal mantindre el servei, perquè el grup actual, molt reduït, ja rep una intervenció continuada per ajudar-los a la integració social i per suposat tindrà garantida la cobertura d’alimentació a través de Serveis Socials”, ha explicat Marta Escudero. 

“Hem arribat a una xifra tan reduïda per diferents factors, però sobretot per la recuperació de les xifres de persones ocupades, al 2018 a Benicarló tenien feina 1100 persones més que al 2012. Això ha permès que un gran nombre de persones que assistien al menjador social al 2015 ara han deixat de fer-ho perquè han normalitzat la seua situació econòmica i això és una notícia a celebrar”, ha conclós Marta Escudero. 

El projecte “Plat solidari” va començar al 2010 per donar cobertura a necessitats bàsiques i al 2012 va derivar en l’actual servei de menjador social, impulsat per l’àrea de Benestar Social i gestionat per personal voluntari. Durant l’any 2015 es van revisar els objectius del programa i les necessitats detectades i es va redefinir el servei. Les famílies amb menors al seu càrrec van passar a ser ateses des d’altres programes i el menjador social va continuar donant servei a persones soles. En l’actualitat el menjador social funciona amb pressupost específic de l’àrea de Benestar Social i compta amb trenta persones voluntàries. Des del juliol de 2017 s’ha detectat una disminució en el nombre de persones usuàries, fins a la mitjana de 15 diàries.