El català pot presumir de ser una de les llengües més unitàries del seu entorn, malgrat els esforços i les males pràctiques del poder central per minoritzar i dividir  la nostra llengua. Aquesta unitat, es fa mes palesa  especialment si es compara amb d’altres llengües, com ara l’alemany, l’italià, el portuguès o el mateix castellà. Tanmateix, en les darreres dècades hem assistit a diversos intents de fragmentació de la nostra llengua per part de diversos sectors del conjunt dels territoris del nostre domini lingüístic.

 Lamentablement en alguns casos, fins i tot, el foment del secessionisme lingüístic s’ha dut a terme directament des d’algunes instàncies i institucions públiques, propiciant lleis i acords que ho  afavorien i el que es mes greu ho estimulaven. .  .

Cal lluitar cada dia dient sempre la veritat, com aquesta perquè tots els catalanoparlants tinguem els nostres drets lingüístics garantits. És per això que emplacem els poders polítics a que treballin conjuntament en el reconeixement i la defensa de la unitat de la nostra llengua, cosa molt difícil,  pels interessos partidistes que inclús han penetrat en el subconscient de la gent, aquesta disputa cal engegar-la  amb l’objectiu d’enfortir la llengua  i promoure-la .
 
Reclamem que les administracions públiques treballin conjuntament per la unitat de  la llengua catalana i aturin el secessionisme.

Només d’aquesta manera, momentàniament, es pot aturar el secessionisme que ens duu a la incomprensió i al menyspreu de tot lo nostre.    

                                                                               

                         ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I