Aquest divendres, al Saló de Plens municipal, han signat els seus contractes de treball a jornada completa les 10 persones que, gràcies a una subvenció de més de 130.000 euros, passaran a treballar en diferents àrees municipals.

Concretament hi haurà dues noves conserges, una a la Biblioteca Municipal i un altra al Consell Municipal d’Esports, a més d’altres 8 persones assignades a la Brigada Municipal: un oficial de conductor, dos oficials obrers, dos peons d’obra, un oficial de pintor, un peó pintor i un peó electricista.

Com a aturats de llarga durada, els nous treballadors van realitzar previament un itinerari d’inserció laboral personalitzat.

 

 

Este viernes, el Salón de Plenos municipal, han firmado sus contratos de trabajo a jornada completa las 10 personas que, gracias a una subvención de más de 130.000 euros, pasarán a trabajar en diferentes áreas municipales.

Concretamente habrá dos nuevas conserjes, una en la Biblioteca Municipal y otra en el Consejo Municipal de Deportes, así como otras 8 personas asignadas a la Brigada Municipal: un oficial conductor, dos oficiales obreros, dos peones de obra, un oficial pintor, un peón pintor y un peón electricista.

Como parados de larga duración, los nuevos trabajadores realizaro previamente un itinerario de inserción laboral personalizado.