• El Pla d’Igualtat Municipal, que ha desenvolupat una comissió formada per la plantilla de l’Ajuntament a través d’un procés participatiu, es durà a aprovació en el pròxim ple ordinari

L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre ja ha donat per conclosa la redacció del Pla d’Igualtat municipal enfocat a acabar amb possibles discriminacions i aconseguir la igualtat real en el marc laboral del consistori. El Pla, que es durà a aprovació en el pròxim ple ordinari del mes de març, s’ha elaborat per part d’una Comissió d’Igualtat, constituïda per personal de l’Ajuntament amb l’assessoria tècnica de la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I i fruit d’un procés participatiu. Inclou un diagnòstic sobre qüestions relacionades amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, la cura de persones grans o xiquets o la formació dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

Dins dels objectius que es marca el Pla, que té una vigència de quatre anys, apareixen integrar la perspectiva de gènere en la gestió municipal i promoure la cultura d’igualtat, garantir la igualtat d’oportunitats en els processos d’accés, promoció i formació, assolir la igualtat retributiva, facilitar a la totalitat de la plantilla la conciliació laboral i familiar, garantir la salut laboral i evitar qualsevol tipus d’assetjament sexual o per raó de sexe, impulsar accions per protegir les víctimes de violència de gènere i proveir al personal de l’Ajuntament d’instruments i formació específica per utilitzar un llenguatge inclusiu.

Una de les mesures que inclou aquest Pla d’Igualtat és l’aplicació d’un protocol per a la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual o per raó de sexe. Aquest Protocol ja s’està redactant i es durà a aprovació plenari, al costat del Pla d’Igualtat. La regidora Desa Pitarch ha assenyalat que “és obligació de les institucions, en aquest cas de l’Ajuntament, és fer complir la legislació en àmbits com el de la igualtat. Estem molt satisfets de ser dels pocs municipis de la província en comptar amb un Pla d’Igualtat municipal i contribuir, d’aquesta manera, a eliminar la desigualtat en el municipi, començant per l’Ajuntament”.