Recull una demanda dels comerciants locals i de l’Associació d’Empresaris d’Alcalà-Alcossebre

 L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre porta a ple la modificació de l’ordenança reguladora de la convivència ciutadana per a posar fre a les conductes incívicas relacionades amb la compra de productes procedents de la venda ambulant il·legal, més coneguda com a top manta. La sessió plenària se celebrarà de manera telemàtica el dijous 28 de maig. La modificació ha consistit en la introducció d’un paràgraf en el qual s’al·ludeix específicament al fet que “es prohibeix la compra o adquisició en l’espai públic de qualsevol producte, procedent de la venda no sedentària o ambulant no autoritzada”. D’aquesta forma, podrà perseguir-se i sancionar als que adquirisquen aquests productes. La modificació de l’ordenança també ha previst que els organitzadors d’actes públics com a fires o esdeveniments esportius han de vetllar perquè no es permet venda ambulant il·legal en el desenvolupament d’aquests actes.

La modificació de l’ordenança sorgeix arran de la necessitat de sumar instruments perquè no es produisca venda ambulant il·legal i com a resposta a una reclamació realitzada per comerciants locals i l’Associació d’Empresaris d’Alcalà-Alcossebre. “Tenim clar que els comerciants, que compleixen amb tota la legalitat, estan perjudicats per la venda il·legal i per això, amb aquest canvi en l’ordenança, pretenem sumar un nou instrument que advertisca i sancione als possibles compradors en adquirir productes il·legals”, ha destacat l’Alcalde Francisco Juan que insistia que “realitzar labors de vigilància no és suficient i, a través d’aquesta modificació, pretenem que els possibles compradors es consciencien i no adquirisquen aquest tipus de productes”.

Des de l’Ajuntament, està previst realitzar la corresponent difusió perquè veïns i veïnes i visitants siguen conscients que, en cas d’incomplir l’ordenança, estaran incorrent en una infracció i que se’ls podrien aplicar les sancions previstes en l’ordenança que van des dels 750 euros, en cas d’infracció lleu als 3.000 euros en cas d’infraccions molt greus.