• A través d’una Declaració Institucional insta a Generalitat Valenciana i Govern central que es doti als Centres de Salut dels recursos necessaris i que millore la comunicació entre els responsables sanitaris i els Ajuntaments

 L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre ha aprovat una Declaració Institucional en la qual, recordant la situació límit a la qual s’ha vist sotmès el sistema sanitari a causa de la pandèmia de COVID-19, se sol·licita a la Generalitat Valenciana i al Govern central un major suport per a l’Atenció Primària i la Salut Pública. El grup municipal Compromís va presentar la moció, que va ser completada amb aportacions del Partit Popular, i en secundar-la tots els grups municipals es va convertir en Declaració Institucional.

En el text de la declaració, es posa l’accent que el desenvolupament de la Llei general de Salut Pública de 2011 hauria d’haver suposat la materialització d’una Xarxa Estatal de Vigilància de Salut Pública que ni existeix i que “és fonamental dotar amb els mitjans necessaris a la Sanitat Pública perquè en situacions, com la pandèmia de COVID-19, es compte amb tots els mitjans materials i humans que asseguren que no es torne a produir una situació tan greu de falta material com la que hem viscut”. A nivell de gestió municipal, es recull que “per part dels municipis, hem trobat a faltar un nexe de comunicació més eficaç entre la Conselleria de Sanitat i els Ajuntaments ja que, fins a molt avançada la pandèmia, no es va facilitar informació als Ajuntaments sobre nombre d’afectats dels municipis. Això ha deixat als Ajuntaments en una situació de total incertesa i ha suposat una dificultat afegida a l’hora de donar prioritat a determinades accions o establir mesures preventives per a evitar contagis”.

Finalment, des de l’Ajuntament se sol·licita que es dote als Centres de Salut dels recursos necessaris per a la millora del diagnòstic i el tractament i s’insta a la Generalitat Valenciana perquè es realitzen campanyes informatives que posen en valor la importància de la Salut Pública.