• L’Ajuntament de Càlig ha iniciat els tràmits per a licitar les obres de rehabilitació de la piscina municipal, a través de la presentació del plec de condicions en la plataforma de Contractació del Sector Públic.

El contracte dels treballs s’ha estimat en 136.363,29 euros + IVA, i les empreses interessades a optar al contracte poden presentar les seves candidatures fins el 16 de desembre.

Tal i com s’apunta en la memòria del projecte, les obres responen a la necessitat de rehabilitar la piscina municipal de Càlig per a restablir el servei a la ciutadania, que durant l’últim exercici no ha pogut prestar-se a conseqüència dels problemes que presenta.

En el ple del mes d’octubre es van aprovar els treballs de millora de la instal·lació, que es finançaran a través d’ una despesa plurianual que provindrà de fons propis municipals.