L’Ajuntament de Canet lo Roig ha aprovat una substanciosa rebaixa en l’Impost de Béns Immobles a aquelles persones que desenvolupen activitats agropecuàries en construccions o instal·lacions situades en sòl rústic. Així ho ha explicat l’alcaldessa, María Ángeles Pallarés, “tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’IBI de naturalesa rústica”, va indicar, alhora que va apuntar que aquesta bonificació s’aplicarà també a aquells que desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d’interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment d’ocupació. La declaració d’aquestes circumstàncies, va explicar Pallarés, “s’acordarà en en ple de la corporació municipal, prèvia sol·licitud dels interessats, i es realitzarà abans del 31 de gener de cada exercici econòmic”. 

Per a accedir a la bonificació, els subjectes passius hauran d’aportar, al costat de la sol·licitud, la documentació pertinent que justifique la naturalesa i ubicació de l’activitat. 

 

DANYS PER LES PLUGES

D’altra banda, Pallarés va informar que els tècnics municipals estan realitzant una valoració econòmica dels danys ocasionats per l’últim episodi de pluges torrencials, “la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana han anunciat que aprovaran un paquet d’ajudes als municipis damnificats i, des de l’ajuntament, realitzarem les oportunes gestions per a optar a les subvencions”. 

L’alcaldessa estima que els danys per les pluges superen els 300.000 euros, “suposarà una important inversió en temps i diners reparar tots els camins i altres desperfectes”.