• El ple de l’Ajuntament de la Jana va aprovar la rebaixa de la taxa de camins de l’1’5% al 0,75%. És la segona rebaixa d’esta taxa en esta legislatura.

-Des del principi de legislatura fins avui s’ha rebaixat esta taxa en un 75% i es beneficiaran totes les explotacions agràries i ramaderes de la Jana.

L’Ajuntament de la Jana va plantejar a principis de legislatura una reforma fiscal que consistia en la eliminació progressiva de taxes i centrar la recaptació en l’IBI.

Al 2015 es va suprimir la taxa que pagaven indústries, comerços i explotacions ramaderes. També es va suprimir la taxa de miradors i balcons i es va reduir la taxa de l’aigua a les explotacions ramaderes.

Al 2017 es va suprimir la taxa de canals i xorreres i la taxa de clavegueram.

Al 2018 es va reduir la taxa de camins del 3% a l’1’5% i ara l’acabem de baixar de l’1’5% al 0,75%

L’únic impost que s’ha augmentat ha sigut l’IBI que ha passat del 0,781% a l’1,1%

“Des de que vam entrar a governar fins al dia d’avui hem demostrat que el sector primari era una prioritat a l’hora de prendre decisions i per això una explotació agrària o ramadera pagarà un 75% menys que fa quatre anys. Al mateix temps s’han suprimit tres taxes que es gravaven sobre la vivenda. Una reforma fiscal que beneficia a tots els veïns i veïnes del poble i especialment a totes les persones que treballen en l’agricultura o en les granges”, ha conclòs el portaveu de l’equip de govern, Àlex Vilanova.