btr
  • La coordinació i l’impuls per a la constitució del CIAL s’ha dut a terme des de l’Equip Especialitzat d’Intervenció dels Serveis Socials Municipals (EEIA) dependents de la Regidoria de Benestar Social
  • El CIAL s’ha creat per articular i visibilitzar les propostes i opinions dels menors en l’àmbit municipal.

Avui, Dia Universal de la Infància, s’ha constituït el Consell de la Infància i l’Adolescència Local (CIAL) a Peníscola, el reglament del qual es va aprovar en el passat Ple municipal.

Aquest està format per alumnes dels centres educatius de la població, que cursen des de quart de Primària fins a Batxillerat, fins a la majoria d’edat.

L’objectiu és tractar temes d’interés per a ells i elles, així com fomentar la seua participació en qüestions de l’àmbit local perquè puguen extraure’s propostes de millora.

En les setmanes prèvies, s’han estat duent a terme xarrades informatives per a pares i mares, així com per a professors, tutors i els mateixos alumnes, per explicar els objectius d’aquest nou Consell de participació ciutadana.

Una vegada triats els consellers i constituït el Consell, el dia d’avui, es mantindran reunions quadrimestrals entre els seus consellers i dos tècnics de l’àrea dels Serveis Socials. “No hi haurà polítics en aquest Consell i els únics adults que hi haurà seran els mateixos tècnics, per promoure una dinàmica de llibertat en la participació” ha explicat la regidora de l’àrea, María Jesús Albiol.

En una segona fase, amb el resultat de les propostes i opinions dels consellers, l’equip tècnic extraurà un diagnòstic de la situació, que comptarà amb el suport i l’assessorament de tècnics d’UNICEF per, en una tercera fase – ja el 2021-, “elaborar un Pla Municipal de la Infància i l’Adolescència, que podrà abordar-se amb la presa de noves mesures, activació o millora de serveis i inversions relacionades amb la garantia dels drets dels xiquets i adolescents”.

Amb això, “tramitarem la nostra sol·licitud per ser reconeguts com a Ciutat Amiga de la Infància, segells que ens reconeixerà la gestió, ens exigirà, no només un compromís ferm, sinó també la millora contínua en aquest àmbit, per a nosaltres, absolutament prioritari” ha explicat la regidora.