• En el Ple d’aquesta setmana s’aprovarà la declaració institucional amb el suport del conjunt de la corporació
  • Des de l’entitat local es preveu fomentar la presa de decisions de forma integrada i transversal amb el focus en 5 àmbits d’acció: les persones, el medi ambient, la prosperitat, la pau i el diàleg de les aliances
  • Andrés Martínez: “Estem compromesos amb l’agenda internacional i els objectius centrats en el desenvolupament sostenible com el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient”

L’Ajuntament de Peníscola porta a Ple demà la seva proposta d’adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l’Agenda 2030.

L’alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, ha impulsat la proposta que ha aconseguit el consens unànime del conjunt de la corporació municipal.

Fa tan sols un mes, Martínez va liderar la convocatòria del grup de treball que impulsarà la inclusió de l’Ajuntament a la Xarxa d’Entitats Locals per a Desenvolupar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 aprovada per l’Assemblea de les Nacions Unides.

L’equip de treball està compost pels responsables polítics i tècnics de les diferents àrees de gestió municipal i la seua primera tasca ha estat elevar la proposta promoguda pel mateix alcalde, al Ple municipal, per adherir l’Ajuntament de Peníscola a la Xarxa nacional.

La voluntat municipal és fomentar la presa de decisions de forma integrada i transversal amb el focus en els 5 àmbits d’acció que proposa l’Agenda 2030 per a les entitats locals: les persones, el medi ambient, la prosperitat, la pau i el diàleg de les aliances.

“Estem compromesos amb l’agenda internacional i els objectius centrats en el desenvolupament sostenible com el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient” ha explicat l’alcalde, que ha posat l’accent en la idoneïtat d’impulsar i participar en aquestes iniciatives de governança en un moment com l’actual, “posicionar-nos en aquesta línia és imprescindible i fer-ho des de la perspectiva turística més encara, connectant la lluita contra els efectes del Covid-19 posant alhora els llums llargs per abordar el creixement futur enfocats en l’Agenda 2030” ha valorat.

Després d’elevar la proposta d’adhesió a la Xarxa al Ple, l’equip de treball s’enfrontarà de manera conjunta a l’elaboració del pròxim pressupost municipal “enfocats en la millora d’aquests cinc àmbits, que hauran d’impregnar, no sols l’acció de govern sinó la nostra manera de treballar com a institució´, orientats al benestar de les persones, la cura del nostre entorn, fomentant la prosperitat del nostre territori, apel·lant al consens i a la suma amb la resta de pobles i institucions” ha assegurat Martínez.

Compromisos que adquireix el consistori amb l’adhesió

L’Ajuntament, amb l’aprovació demà de la seva proposta d’adhesió, es compromet a treballar en l’aprovació d’un Pla d’Actuació o Estratègia Local, en el qual s’elabore una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l’Agenda 2030.

A més, es compromet a complir amb les obligacions i exercir els drets que s’establisquen en les Normes de Funcionament de la Xarxa, que s’aprovaran en l’Assemblea constitutiva prevista per a aquest mateix mes.

Les polítiques públiques i els ODS en el municipalisme

Pel que respecta a l’àmbit de les persones, l’Ajuntament s’enfocarà en la promoció de la salut, la promoció d’hàbits saludables i l’envelliment actiu; en matèria mediambiental, l’administració local vetllarà per un ús i consum responsable dels recursos, així com la millora de l’eficiència energètica, la gestió sostenible dels espais verds i la promoció de bones pràctiques; quant al benestar i la prosperitat, es promourà la millora de la mobilitat, la seguretat i les inversions sostenibles; quant a la cerca de consensos, la pau i les aliances, s’abordaran temes de cooperació, interculturalitat i integració, des del punt de vista de la solidaritat.

Són objectius de la Xarxa

Promoure el coneixement, sensibilització i implantació dels ODS de l’Agenda 2030 en les entitats locals espanyoles, mitjançant l’enfortiment institucional i la implicació dels diferents actors locals.

Enfortir i legitimar el paper estratègic que juguen les autoritats locals en el desenvolupament de l’Agenda 2030 a Espanya per tal d’aconseguir la millor incidència política, promovent el treball en xarxa i la cerca d’aliances que impulsen polítiques de cohesió a nivell local i una adequada articulació multinivell (central, autonòmica i local) i multiactor per a la construcció i implementació de l’Agenda 2030 a nivell local.

Actuar com a fòrum d’intercanvi i experiències entre els governs locals que integren la Xarxa.

Oferir serveis d’assessorament i assistència per als seus membres, formació de tècnics i la mútua cooperació entre les autoritats de les entitats locals en la localització dels ODS de l’Agenda 2030 a Espanya.

Treballar amb els governs locals línies d’actuació concretes després de la crisi provocada pel COVID-19 per a donar una resposta en el territori alineada amb l’Agenda 2030.