L’Ajuntament ha aprovat una moció de Ciudadanos per a que l’Ajuntament estiga preparat en possibles rebrots del virus i puga donar resposta en diferents àmbits, com el sector comercial per donar informació detallada. Amb el vot a favor de tots els partits i l’abstenció del PP, es va aprovar establir un protocol d’actuació per a evitar una possible escalada de Covid-19 al municipi. A més d’aquest protocol, el portaveu de Ciudadanos, Manuel Herrera, ha proposat fer una campanya per a la recollida de tots els residus que s’estan generant i afegir-hi un protocol de gestió de residus, un pla de contingència social, amb dotació econòmica per a Càritas i Creu Roja i en l’àmbit econòmic la creació d’ una finestreta única per a donar informació als autònoms de tot el canvi legislatiu i les ajudes i facilitar-los les gestions, a més de reduir la càrrega fiscal als comerços.

Ciudadanos va presentar una altra moció també aprobada per flexibilitzar les regles fiscals per a potenciar la capacitat pressupostària per a pal·liar els efectes del Covid-19.

El ple va aprovar també, en este cas per unanimitat, destinar 20.000 euros per a despeses derivades del coronavirus, com la compra d’equips de protecció, mascaretes, etc, altres 20.000 euros per a oenegés i associacions locals i 75.000 euros per despeses de prestacions socials derivades del Covid-19.