oznor

NOTA DE PREMSA – AJUNTAMENT DE VINARÒS

 

Aclariment a les declaracions que va realitzar l’entitat Amics de Vinaròs respecte a la publicació de l’inventari de l’arxiu municipal històric de la ciutat

 

L’Ajuntament de Vinaròs respon a l’entitat Amics de Vinaròs a causa d’unes declaracions que van realitzar respecte a la publicació de l’inventari de l’arxiu municipal històric de Vinaròs. L’informe, del 29 d’agost del 2018, exposa que:

  • L’arxiu municipal de Vinaròs compta amb un reglament publicat al BOP de l’any 2012 en el qual es fixa l’accés i ús de l’arxiu. Aquesta normativa no fa distinció entre ciutadans i associacions culturals. Tots dos tenen els mateixos drets.
  • Si el que desitgen és la publicació de l’inventari realitzat de forma altruista per part d’en Juan Bover, l’Ajuntament no posa cap impediment, ja que han de ser els hereus legals els que han d’autoritzar, pels drets d’autor, aquesta publicació. Al contrari, si el que desitgen és publicar l’instrument de descripció conegut per inventari que actualment utilitza l’arxiu municipal, a l’estar protegit pel text refós 1/1996 pel que s’aprova la Llei de Propietat Intel·lectual, l’Ajuntament no autoritza la publicació i reproducció dels Instruments de descripció i de les dades amb notes manuscrites procedents de la labor facultativa i tècnica dels funcionaris actuals de l’arxiu.

El senyor Gandia, anterior Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs, exposa que l’Ajuntament de Vinaròs no ha sol·licitat una subvenció de digitalització, i l’Ajuntament de Vinaròs respon:

Aquesta legislatura s’ha sol·licitat una partida per material bibliogràfic. La prioritat de l’Ajuntament ha estat recuperar el patrimoni per l’arxiu municipal. No renunciem a la digitalització però, si la demanen, li poden donar fins a un 50% de subvenció. Aquest any la regidoria de Medi Ambient té una partida de 2.000 € per a digitalització, amb els quals han realitzat uns mapes digitals que posteriorment s’inclouran a l’arxiu municipal de Vinaròs.

Per altra part, respecte a comentaris publicats sobre la política de subvencions a la Biblioteca Municipal, Marc Albella aclareix que l’Ajuntament demana les subvencions a partir de les despeses generades i aquest any, en comparació a anys anteriors, s’ha rebut una subvenció més alta.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here