• Des de les Regidories d’Obres i Serveis i de Govern Obert es demana la col·laboració a tots els comerciants per tal de millorar la prestació del servei extraordinari de recollida de cartó comercial.

Recordem les condicions per a ser beneficiari d’aquest servei :

  • Haver sol·licitat per escrit la prestació del servei, mitjançant instància registrada a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) o a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vinaròs.
  • La recollida gratuïta es realitzarà únicament dos dies per setmana: dimarts i divendres.
  • El cartó s’haurà de disposar a la porta del comerç, entre les 13 i les 14h si l’establiment està situat al nucli urbà, o de les 10h i les 11h si està situat al polígon industrial o a la perifèria.
  • El cartó a retirar haurà d’estar convenientment plegat i ordenat.
  • El cartó no podrà contenir restes d’altres residus, com plàstics o fustes, etc.

Qualsevol incompliment d’aquestes condicions donarà lloc a la no prestació del servei, sense perjudici que aquest incompliment puga suposar a més una infracció i la corresponent sanció d’acord al que s’estableix en l’Ordenança municipal de neteja d’espais públics i gestió de residus sòlids urbans.

Agraïm anticipadament la seua col·laboració.