• L’Ajuntament de Vinaròs ha desestimat el recurs de reposició que va presentar el Partit de Vinaròs Independent (PVI) contra el Decret d’Alcaldia que rebutjava la sol·licitud d’accés a l’expedient administratiu que va comportar la direcció única de la Costa Sud, davant la inexistència de tal expedient.

La portaveu del PVI, Maria Dolores Miralles, ha mostrat este matí el seu desacord amb la resposta de l’equip de govern, que en un nou decret d’alcaldia resol que “la decisió de la unidireccionalitat de la carretera de la Costa Sud en el sentit de circulació cap a Benicarló, amb la creació d’un carril bici i un carril per a vianants s’ha adoptat en el marc de les potestats discrecionals que corresponen a l’Alcaldia per a ordenar el trànsit”.

També s’indica que el PVI “al·lega greu perjudici per als veïns i per a la ciutadania en general sense acreditar tal perjudici i basant-se únicament en queixes veïnals i en un escrit presentat per la Plataforma d’Afectats per a acreditar-los” i que “no obstant això, ni la recurrent ni tals escrits acrediten el greu perjudici ni l’entorpiment de la circulació”.

A més, segons el decret, “el procediment que s’ha seguit per a adoptar tal decisió ha estat, una vegada mantingudes diverses reunions amb els Serveis Tècnics i amb la Prefectura de Policia, ordenar a la Policia Municipal launidireccionalitat de la via”. Tal decisió, explica este decret “s’empara en les competències municipals d’ordenació del trànsit en les vies urbanes i de titularitat municipal i s’ha basat en raons de seguretat viària i fluïdesa de la circulació que ho aconsellaven suposant les restriccions de circulació de vehicles i ampliació d’espais per a vianants i bicicletes, tot això per a facilitar la pràctica de l’esport i el passeig amb espai suficient per a complir les normes de distanciament i millorar alhora la seguretat viària”.

Miralles ha dit que ara el PVI disposa de dos mesos per a estudiar si presenta un recurs contenciós administratiu. Per a la portaveu del PVI, la decisió de canviar la direcció a sentit únic tot el vial de la costa sud, hauria d’estar recolzada per un expedient administratiu amb els corresponents informes tècnics. “Però no n’hi ha cap, i per tant, es tracta d’una decisió política arbitrària, una cacicada, i com a mínim, l’alcalde hauria d’haver explicat públicament perquè ho ha fet”, ha conclòs. 

De la seua banda, la regidora del PVI, Marcela Barbé, ha demanat a l’equip de govern que esborre del vial del carrer Varadero en direcció a la plaça de bous les senyals que van ser pintades durant l’estat d’alarma i que permeten caminar als vianants pel mig del carrer. “És incompatible des de que es va permetre de nou el pas de vehicles en doble sentit i perillòs perquè por comportar malentesos entre els vianants”, va assenyalar.