NOTA DE PREMSA
L’Ajuntament de Vilafranca dedicarà al voltant de 180.000 euros d’aportació municipal per a les obres d’urbanització del carrer Miralles del Carro. El consistori ha incrementat l’aportació de fons en una obra que suposarà una inversió de més de 250.000 euros. Més d’un centenar de propietaris del carrer aportaran al voltant de 90.000 euros, que suposa una mitjana de menys de 1.000 euros per propietari.
L’obra millorarà notablement un carrer que amb els anys ha anat adquirint importància en unir dues parts del poble i estar connectat amb la zona esportiva. Els treballs previstos inclouen l’asfaltat, la construcció de voreres i la dotació de serveis bàsics.
NOTA DE PRENSA
El Ayuntamiento destina 180.000 euros a las obras de Miralles del Carro
El Ayuntamiento de Vilafranca dedicará en torno a 180.000 euros de aportación municipal para las obras de urbanización de la calle Miralles del Carro. El consistorio ha incrementado la aportación de fondos en una obra que supondrá una inversión de más de 250.000 euros. Más de un centenar de propietarios de la calle aportarán en torno a 90.000 euros, lo que supone una media de menos de 1.000 euros por propietario. 
La obra mejorará notablemente una calle que con los años ha ido adquiriendo importancia al unir dos partes del pueblo y estar conectada con la zona deportiva. Los trabajos previstos incluyen el asfaltado, la construcción de aceras y la dotación de servicios básicos.