• Avui s’ha aprovat en plenari amb tots els vots a favor, a excepció del Partit Popular, la delegació de competències de la GVA per a la redacció i execució del projecte d’obres d’ampliació i rehabilitació del IES José Vilaplana, dins el Pla Edificant.

La dotació econòmica és de 12,5 milions d’euros, quantitat que es destinarà a la redacció del projecte i l’execució de les obres. En el present exercici l’Ajuntament de Vinaròs, ha adquirit per expropiació els terrenys necessaris per tal de dur a terme aquesta ampliació.

Cal destacar que l’ampliació i rehabilitació de l’IES José Vilaplana, centre educatiu amb aules en barracons des de fa 14 anys, no era prioritari dins el pla d’infraestructures educatives. Per tant, aquesta delegació de competències per part de la GVA portarà a l’Ajuntament de Vinaròs a avançar molt en el temps.